Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W JAROSŁAWIU
STAROSTWO POWIATOWE W JAROSŁAWIU
JAROSŁAW, UL. JANA PAWŁA II 17
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Rejestracja lub wykreślenie z rejestru sprzętuu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację/wykreślenie z rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

Na podstawie art. 20 ustawy o rybactwie śródlądowym, osoby pełnoletnie rejestrują sprzęt pływający (łodzie wiosłowe, pontony, kajaki) na podstawie złożonego wniosku o zarejestrowanie sprzętu pływającego. Na potwierdzenie o zarejestrowania sprzętu wydaje się stosowne zaświadczenie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

17 zł

Numer konta  

33864211552015150649290002

Tytuł wpłaty  

Opłata skarbowa za rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Kwota (PLN)  

17.00

Miejsce składania dokumentów  

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, Biuro Podawcze , parter, pok. 1

Dni i godziny   Poniedziałek-Czwartek, 7.00-15.00
Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Rejestracj sprzętu

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

www.jaroslaw.samorzady.pl

Telefon   16 6246200
Fax   16 6246249
Słowa kluczowe   Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Rejestracja lub wykreślenie z rejestru sprzętuu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację/wykreślenie z rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

Na podstawie art. 20 ustawy o rybactwie śródlądowym, osoby pełnoletnie rejestrują sprzęt pływający (łodzie wiosłowe, pontony, kajaki) na podstawie złożonego wniosku o zarejestrowanie sprzętu pływającego. Na potwierdzenie o zarejestrowania sprzętu wydaje się stosowne zaświadczenie.