Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŚWIDNIK
URZĄD MIASTA ŚWIDNIK
Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Rejestracja adresu email w Systemie Powiadamiania

Usługa służy do złożenia wniosku o rejestrację adresu email w Systemie Powiadamiania.
Usługa umożliwia rejestrację adresu email, na który będą wysyłane informacje o terminach płatności m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych i prawnych oraz środków transportu osób fizycznych i prawnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Klientów chcących dokonać rejestracji adresu email w Systemie Powiadamiania

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o rejestrację adresu email w Systemie Powiadamiania
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście)
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   0817517602
Fax   0817517608
Słowa kluczowe   Rejestracja adresu email w Systemie Powiadamiania

Rejestracja adresu email w Systemie Powiadamiania

Usługa służy do złożenia wniosku o rejestrację adresu email w Systemie Powiadamiania.
Usługa umożliwia rejestrację adresu email, na który będą wysyłane informacje o terminach płatności m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych i prawnych oraz środków transportu osób fizycznych i prawnych.