Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
CHEŁM, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przyznanie prawa własności działki dożywotniego użytkowania, której prawo użytkowania przysługuje z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego dla Skarbu Państwa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie prawa własności działki dożywotniego użytkowania, której prawo użytkowania przysługuje z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego dla Skarbu Państwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o przyznanie prawa własności działki dożywotniego użytkowania
  • Decyzja o przejęciu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa
  • Jeżeli o zwrot stara się zstępny (dzieci, wnuki) osoby uprawnionej , który po śmierci tej osoby faktycznie włada nieruchomością wnioskodawca przedkłada akt zgonu osoby uprawnionej oraz udowadnia na podstawie umowy dzierżawy lub zeznań świadków , że włada tą nieruchomością
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   825627501
Fax   825627510
Słowa kluczowe   Przyznanie prawa własności działki dożywotniego użytkowania, której prawo użytkowania przysługuje z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego dla Skarbu Państwa

Przyznanie prawa własności działki dożywotniego użytkowania, której prawo użytkowania przysługuje z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego dla Skarbu Państwa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie prawa własności działki dożywotniego użytkowania, której prawo użytkowania przysługuje z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego dla Skarbu Państwa.