Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
KRAKÓW, PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczącego wykorzystania ciepła Ziemi

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszeń projektów robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywateli

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Oryginał projektu prac geologicznych, w 2 egzemplarzach, opracowany przez uprawnionego geologa.
Czas realizacji  

Do wykonywania robót geologicznych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni
od dnia przedłożenia projektu tych robót organ przyjmujący nie wniesie w drodze decyzji administracyjnej sprzeciwu.

Opłaty  

Nie dotyczy

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

W przypadku decyzji o sprzeciwie, przysługuje od niej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=WS-90

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczącego wykorzystania ciepła Ziemi

Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczącego wykorzystania ciepła Ziemi

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszeń projektów robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi