Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 3-4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przekaz informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty

Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców następujące informacje:

1. termin, miejsce i czas rozpoczęcia kursu wraz z listą uczestników kursu,
2. termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego,
3. termin zakończenia kursu oraz informacje o wydaniu zaświadczeń z jego ukończenia wraz z danymi osób, które ukończyły kurs.

Również kierownik podmiotu innego niż OSK prowadzącego szkolenia kierowców w formie kursów przekazuje do starosty informację wymienioną powyżej w punkcie 1 i 3.

Starosta może umożliwić przekazywanie informacji oraz danych w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Ośrodków szkolenia kierowców, powiatowe jednostki samorządowe

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Pismo przewodnie organizatora kursu skierowane do starosty podpisane podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym.
Czas realizacji  

Zgodnie z terminami określonymi w ustawie, tj.

1. najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu,

2. najpóźniej na 3 dni przed planowanym egzaminem wewnętrznym,

3. do 14 dni od dnia zakończenia kursu.

Opłaty  

Bez opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Wydział Komunikacji ul. Przemysłowa 53 66-400 Gorzów Wlkp.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie informacji. 2. Przyjęcie informacji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Przekaz informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty
Podobne usługi  

Przekaz informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty

Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców następujące informacje:

1. termin, miejsce i czas rozpoczęcia kursu wraz z listą uczestników kursu,
2. termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego,
3. termin zakończenia kursu oraz informacje o wydaniu zaświadczeń z jego ukończenia wraz z danymi osób, które ukończyły kurs.

Również kierownik podmiotu innego niż OSK prowadzącego szkolenia kierowców w formie kursów przekazuje do starosty informację wymienioną powyżej w punkcie 1 i 3.

Starosta może umożliwić przekazywanie informacji oraz danych w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.