Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W TOMASZOWIE MAZ.
STAROSTWO POWIATOWE W TOMASZOWIE MAZ.
TOMASZÓW MAZOWIECKI, UL. ŚW. ANTONIEGO 41
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przekaz informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty

Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców następujące informacje:

1. termin, miejsce i czas rozpoczęcia kursu wraz z listą uczestników kursu,
2. termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego,
3. termin zakończenia kursu oraz informacje o wydaniu zaświadczeń z jego ukończenia wraz z danymi osób, które ukończyły kurs.

Również kierownik podmiotu innego niż OSK prowadzącego szkolenia kierowców w formie kursów przekazuje do starosty informację wymienioną powyżej w punkcie 1 i 3.

Starosta może umożliwić przekazywanie informacji oraz danych w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Komunikacji i Transportu

Kogo dotyczy  

Ośrodków szkolenia kierowców, powiatowe jednostki samorządowe

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Pismo przewodnie organizatora kursu skierowane do starosty podpisane podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym.
Czas realizacji  

Zgodnie z terminami określonymi w ustawie, tj.

1. najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu,

2. najpóźniej na 3 dni przed planowanym egzaminem wewnętrznym,

3. do 14 dni od dnia zakończenia kursu.

Opłaty  

Bez opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie informacji. 2. Przyjęcie informacji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Sprawa, którą próbujesz załatwić wymaga podania następujących dokumentów:
1. Pismo przewodnie organizatora kursu skierowane do starosty podpisane podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym.

BIP  

http://www.bip.powiat-tomaszowski.pl/

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Przekaz informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty
Podobne usługi  

Przekaz informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty

Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców następujące informacje:

1. termin, miejsce i czas rozpoczęcia kursu wraz z listą uczestników kursu,
2. termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego,
3. termin zakończenia kursu oraz informacje o wydaniu zaświadczeń z jego ukończenia wraz z danymi osób, które ukończyły kurs.

Również kierownik podmiotu innego niż OSK prowadzącego szkolenia kierowców w formie kursów przekazuje do starosty informację wymienioną powyżej w punkcie 1 i 3.

Starosta może umożliwić przekazywanie informacji oraz danych w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.