Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
BYDGOSZCZ, UL. JAGIELLOŃSKA 3
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie powstałymi w wyniku klęski żywiołowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

60 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl

Telefon   (52) 349-79-13
Fax   (52) 349-72-94
Słowa kluczowe   Powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie

Powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie powstałymi w wyniku klęski żywiołowej