Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ELBLĄG, UL. ŁĄCZNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosek o oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487)
Wymagane dokumenty  
  oświadczenie
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Miejski w Elblągu, Departament Społeczny, ul. Kosynierów Gdyńskich 42

Dni i godziny  
 • wtorek, 7:30 - 16:30
 • poniedziałek, środa, czwartek, 7:30 - 15:30
 • piątek, 7:30 - 14:30
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

  Nowi przedsiębiorcy przed wydaniem zezwoleń wnoszą opłatę w wysokości:
  A. 525 zł. - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  B. 525 zł. - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa )
  C. 2.100 zł. - za zezwolenia na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu.
  Powyższe opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu ( czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00-15:00, wtorek w godz. 8:00-16:00, piątek w godz. 8:00-14:00) lub przelewem na rachunek bankowy nr 35 1030 1218 0000 0000 9030 1624.

  BIP  

  Telefon  
 • 55 239 30 26
 • 55 239 30 27
 • Fax  
  Słowa kluczowe   Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
  Podobne usługi  

  Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosek o oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

  Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.