Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY CZERNIKOWO
URZĄD GMINY CZERNIKOWO
Czernikowo, ul. Juliusza Słowackiego 12
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych

Usługa ta umożliwia złożenie oświadczenia dotyczącego posiadania przez rolników przyczep/naczep wykorzystywanych wyłącznie do celów rolniczych, które są zwolnione z podatku od środków transportowych. Usługa może zostać zrealizowana w formie elektronicznej lub pisemnej poprzez złożenie oświadczenia bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat finansowo-podatkowy

Kogo dotyczy  

Podatników podatku rolnego posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych, które zwolnione są z podatku od środków transportowych.

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r., poz. 562 z późn. zm., Art.180)
Wymagane dokumenty  
    Oświadczenie dotyczące rolników
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie oświadczenia dotyczącego rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie oświadczenia. 2. Przyjęcie oświadczenia.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.czernikowo.pl

Telefon   542875001
Fax   566782388
Słowa kluczowe   Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych

Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych

Usługa ta umożliwia złożenie oświadczenia dotyczącego posiadania przez rolników przyczep/naczep wykorzystywanych wyłącznie do celów rolniczych, które są zwolnione z podatku od środków transportowych. Usługa może zostać zrealizowana w formie elektronicznej lub pisemnej poprzez złożenie oświadczenia bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.