Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Urząd Miasta Torunia
Urząd Miasta Torunia
Toruń (miasto), ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 8
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby posiadające nieruchomość w użytkowaniu wieczystym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  1.Wypełniony formularz wniosku.
  2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia).
Czas realizacji  

Przedmiotowe sprawy mają charakter cywilnoprawny, z uwagi na powyższe każdy Urząd reguluje we własnym zakresie termin ich załatwienia.

Opłaty  

W zależności od regulacji danego urzędu

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Wniosek o ustalenie, że aktualizacja jest nieuzasadniona wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia opłaty.

Rezultat realizacji usługi  

Ustalenie opłaty rocznej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Ustalenie opłaty rocznej.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe  
 • Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 • zwrot nadpłaty za użytkowanie wieczyste
 • ustalenie terminu opłaty rocznej
 • rozliczenie opłaty rocznej
 • naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

  Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu