Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W KLUKACH
URZĄD GMINY W KLUKACH
Kluki (wieś), Kluki 88
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego.

1) Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju dokonuje się w przypadku zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.
2) Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
3) Wniosek o odtworzenie aktu może złożyć osoba, której akt dotyczy, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz osoby, które wykażą interes prawny.
4) Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w USC miejsca zameldowania wnioskodawcy lub miejsca ostatniego zameldowania na terenie RP. W razie braku takiej podstawy czynności dokonuje się w USC m.st. Warszawy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:
  1) w kraju
  - dokument tożsamości
  - podanie
  - zaświadczenie z USC, w którym powinien znajdować się akt, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie księgi
  - dokument potwierdzający fakt sporządzenia aktu stanu cywilnego (odpisy zaginionego lub zniszczonego aktu)
  - posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtwarzanym akcie
 • 2) za granicą
  -dokument tożsamości
  - podanie
  - zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o braku aktu w księgach posiadanych przez te urzędy
  - dokument potwierdzający fakt sporządzenia aktu stanu cywilnego
  - posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane maja być stwierdzone w odtwarzanym akcie
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

39.00 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Informacja
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=kluki/

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego.

1) Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju dokonuje się w przypadku zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.
2) Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
3) Wniosek o odtworzenie aktu może złożyć osoba, której akt dotyczy, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz osoby, które wykażą interes prawny.
4) Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w USC miejsca zameldowania wnioskodawcy lub miejsca ostatniego zameldowania na terenie RP. W razie braku takiej podstawy czynności dokonuje się w USC m.st. Warszawy.