Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ELBLĄG, UL. ŁĄCZNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego.

1) Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju dokonuje się w przypadku zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.
2) Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
3) Wniosek o odtworzenie aktu może złożyć osoba, której akt dotyczy, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz osoby, które wykażą interes prawny.
4) Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w USC miejsca zameldowania wnioskodawcy lub miejsca ostatniego zameldowania na terenie RP. W razie braku takiej podstawy czynności dokonuje się w USC m.st. Warszawy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Spraw Obywatelskich

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:
  1) w kraju
  - dokument tożsamości
  - podanie
  - zaświadczenie z USC, w którym powinien znajdować się akt, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie księgi
  - dokument potwierdzający fakt sporządzenia aktu stanu cywilnego (odpisy zaginionego lub zniszczonego aktu)
  - posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtwarzanym akcie
 • 2) za granicą
  -dokument tożsamości
  - podanie
  - zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o braku aktu w księgach posiadanych przez te urzędy
  - dokument potwierdzający fakt sporządzenia aktu stanu cywilnego
  - posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane maja być stwierdzone w odtwarzanym akcie
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

39.00 zł

Numer konta  

56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

Tytuł wpłaty  

Opłata skarbowa

Kwota (PLN)  

39

Miejsce składania dokumentów  

Sprawy dot. urodzeń – pokój 4, sprawy dot. małżeństw – pokój 3, sprawy dot. zgonu – pokój 2.

Dni i godziny  
 • wtorek, 7:30 - 16:30
 • poniedziałek, środa, czwartek, 7:30 - 15:30
 • piątek, 7:30 - 14:30
 • Tryb odwoławczy  

  Do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Wnioskodawca musi posiadać zameldowanie na pobyt stały w mieście lub w gminie Elbląg.

  BIP  

  Telefon  
 • (+48) 55 239 30 80
 • (+48) 55 239 30 83
 • (+48) 55 239 30 81
 • Fax  
  Słowa kluczowe   Odtworzenie aktu stanu cywilnego

  Odtworzenie aktu stanu cywilnego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego.

  1) Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju dokonuje się w przypadku zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.
  2) Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
  3) Wniosek o odtworzenie aktu może złożyć osoba, której akt dotyczy, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz osoby, które wykażą interes prawny.
  4) Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w USC miejsca zameldowania wnioskodawcy lub miejsca ostatniego zameldowania na terenie RP. W razie braku takiej podstawy czynności dokonuje się w USC m.st. Warszawy.