Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA SŁAWNO woj. łódzkie
GMINA SŁAWNO woj. łódzkie
SŁAWNO, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 31
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego

Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy, kto wykaże w tym interes prawny. Odpisy z aktów stanu cywilnego mogą zostać również wydane na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, ew. dokumenty wykazujące interes prawny do otrzymania odpisu.
  • Dokument tożsamości (do wglądu)
  • Dowód zapłaty opłaty skarbowej
Czas realizacji  

- Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego: niezwłocznie (w przypadku odbioru odpisu w USC), do 1 miesiąca (w przypadku korespondencyjnego przekazania odpisu)
- Zaświadczenie – do 7 dni.

Opłaty  

- za odpis skrócony - 22 zł.,
- za odpis zupełny - 33 zł.,
- za odpis na druku wielojęzycznym - 22 zł.,
- za zaświadczenie o dokonanych wpisach lub o ich braku oraz za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24 zł.,
- pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego - 17 zł.
Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie) lub zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji. (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego

Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego