Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o oddanie nieruchomości w ramach umowy dzierżawy/użyczenia/najmu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Dysponowania Mieniem

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o oddanie im nieruchomości w ramach umowy dzierżawy/użyczenia/najmu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o oddanie nieruchomości w dzierżawę/użyczenie
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu
Czas realizacji  

Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów załatwienia sprawy. Załatwienie sprawy przebiega w sposób określony przez dany organ, na podstawie odrębnych przepisów.

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Dni i godziny  
 • Środa, 8:00 - 16:00
 • Wtorek, 9:00 - 17:00
 • Poniedziałek, 8:00 - 16:00
 • Piątek, 8:00 - 16:00
 • Czwartek, 8:00 - 16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Numer rachunku do wpłat czynszu dzierżawnego - generowany indywidualny numer konta dla każdego kontrahenta – prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.

  BIP  

  http://bip.uml.lodz.pl

  Telefon  
 • 426385452
 • 426384798
 • Fax  
  Słowa kluczowe   Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie

  Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o oddanie nieruchomości w ramach umowy dzierżawy/użyczenia/najmu.