Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ELBLĄG, UL. ŁĄCZNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Nadawanie orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych oraz wydanie odpowiedzi organu w sprawie.
Wniosek powinien zawierać uzasadnienie prezentujące konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia.

Wnioski o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. W przypadku gdy rocznica ta przypada w styczniu lub w lutym danego roku, wnioski można przedstawiać od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Spraw Obywatelskich

Kogo dotyczy  

Ordery i odznaczenia nadaje się obywatelom polskim oraz cudzoziemcom za zasługi położone dla RP lub ich obywateli.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o nadanie odznaczenia
 • W przypadku wniosku o nadanie medalu za długotrwałe pożycie małżeńskie:
 • Akt małżeństwa
Czas realizacji  

Odznakę nadanego orderu lub odznaczenia wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Departament Spraw Obywatelskich ul. Łączności 1 (budynek D) 82-300 Elbląg Urząd Stanu Cywilnego, pokój 3

Dni i godziny  
 • wtorek, 7:30 - 16:30
 • poniedziałek, środa, czwartek, 7:30 - 15:30
 • piątek, 7:30 – 14:30
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon   (+48) 55 239 30 81
  Fax   (+48) 55 239 30 86
  Słowa kluczowe   Nadawanie orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych

  Nadawanie orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych oraz wydanie odpowiedzi organu w sprawie.
  Wniosek powinien zawierać uzasadnienie prezentujące konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia.

  Wnioski o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. W przypadku gdy rocznica ta przypada w styczniu lub w lutym danego roku, wnioski można przedstawiać od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.