Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA MIASTO RZESZÓW
GMINA MIASTO RZESZÓW
Rzeszów (miasto), Rynek 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Nadanie numeru porządkowego budynku

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi oraz obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Geodezji

Kogo dotyczy  

Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego budynku lub zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym może wystąpić właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o nadanie numeru porządkowego , złożony formularz
 • Kopia mapy, na której wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku
Czas realizacji  

1. Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów 2. Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

Opłaty  

Zawiadomienie o nadanym numerze jest bezpłatne, 17 zł - opłata skarbowa (wyłącznie za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym) 17 zł – opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Wydział Geodezji, ul. Kopernika 15, 35-002 Rzeszów

Dni i godziny  
 • środa, 7.30 - 17.00
 • poniedziałek, 7.30 - 15.30
 • poniedziałek, 7.30 - 15.30
 • piątek, 7.30 - 15.30
 • czwartek, 7.30 - 15.30
 • Tryb odwoławczy  

  Od zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego odwołanie nie przysługuje. Ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę do sądu na taką czynność można wnieść po uprzednim wezwaniu organu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa. Od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia o numerze porządkowym przysługuje skarga do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

  Rezultat realizacji usługi  

  Nadanie numeru porządkowego budynku

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja złożonego wniosku, 3. Nadanie numeru porządkowego budynku

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-geodezji

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Nadanie numeru porządkowego budynku

  Nadanie numeru porządkowego budynku

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi oraz obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.