Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA MIEJSKA GÓROWO IŁAWECKIE
GMINA MIEJSKA GÓROWO IŁAWECKIE
GÓROWO IŁAWECKIE, PL. RATUSZOWY 18
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

1. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2. Licencję dostaniesz na taki okres, jaki podasz we wniosku – od 2 do 50 lat

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Stanowisko ds. wymiaru i opłat lokalnych, ewidencja działalności gospodarczej

Kogo dotyczy  

Osoby/ podmioty ubiegające się o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1) Formularz wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • 2) Oświadczenie o niekaralności,
 • 3) Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
 • 4) Wykaz pojazdów,
 • 5) Potwierdzenie wniesienia opłaty,
 • 6) Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem,
 • 7) Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika.
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż wciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Opłata za licencję zależy od okresu, na jaki ma być wydana i wynosi odpowiednio: a. od 2 - 15 lat - 200 zł b. powyżej 15 - do 30 lat - 250 zł, c. powyżej 30 - do 50 lat - 300 zł, Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Urzędu Miasta

Dni i godziny  
 • W piątki, 7.30-15.30
 • Od poniedziałku do czwartku, 7:00- 15:00
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Wydanie decyzji

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku, 2. weryfikacja wniosku, 3. wydanie decyzji,

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://gorowoil-um.bip-wm.pl/public/

  Telefon  
 • tel. +48 (89) 762 70 20
 • tel. +48 (89) 762 70 39
 • Fax  
  Słowa kluczowe   Licencja na przewóz osób taksówką osobową.

  Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

  1. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
  2. Licencję dostaniesz na taki okres, jaki podasz we wniosku – od 2 do 50 lat