Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie

Wnioskodawca (przedsiębiorca lub rolnik), który zakończył świadczenie usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie składa informację do prowadzącego ewidencję właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby (przedsiębiorcy lub rolnika), która zakończyła świadczenie usług hotelarskich w innym obiekcie lub w gospodarstwie rolnym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie
Czas realizacji  

Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z KPA na czynność materialno -techniczną przysługuje prawo odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie

Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie

Wnioskodawca (przedsiębiorca lub rolnik), który zakończył świadczenie usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie składa informację do prowadzącego ewidencję właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).