Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIASTO OSTROŁĘKA
MIASTO OSTROŁĘKA
OSTROŁĘKA, PL. GEN. JÓZEFA BEMA 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Informacja o gruntach

Umożliwia złożenie informacji o gruntach oraz dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ podatkowy np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych, będących podatnikami podatku rolnego, które są:
• właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
• użytkownikami wieczystymi gruntów,
• posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
- wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych, w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • IR-1 - informacja o gruntach
 • IR-1/A - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o nieruchomościach rolnych
 • IR-1/B - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu
Czas realizacji  

Informację o gruntach IR-1 należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru.

Opłaty  

Nie dotyczy

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

1. Punkt Obsługi Interesantów, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, tel. (29) 764 68 11 w. 279, 2. Punkt Obsługi Interesantów, ul. T. Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka, tel. (29) 764 68 11 w. 294

Dni i godziny  
 • we wtorki w godzinach, 8:00 - 16:00
 • od poniedziałku do piątku w godzinach, 8:00 - 16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Złożenie informacji o gruntach

  Etapy realizacji usługi  

  "1. Złożenie informacji o gruntach. 2. Przyjęcie informacji o gruntach 3. Uzyskanie poświadczenia wydanego przez organ podatkowy dotyczącego złożenia informacji o gruntach.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Informacja o gruntach na rok 2015 ma oznaczenie FJ-2

  BIP  

  http://bip.um.ostroleka.pl

  Telefon   297646811
  Fax   297654320
  Słowa kluczowe   Informacja o gruntach

  Informacja o gruntach

  Umożliwia złożenie informacji o gruntach oraz dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu.