Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE
URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE
Łódź, ul. Dowborczyków 9/11
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych

Usługa umożliwia wysyłanie ewidencji tytułów wykonawczych w formie elektronicznej obcym wierzycielom do właściwych urzędów skarbowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Administracja

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    tytuły egzekucyjne w formacie .xml
Czas realizacji  

Zgodnie z Ordynacją Podatkową i innymi przepisami prawa

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z Ordynacją Podatkową i innymi przepisami prawa

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Proszę o załączenie tytułu wykonawczego w formacie xml jako załącznika do formularza

BIP  

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-lodz-srodmiescie

Telefon   42 25-30-600
Fax  
  • 42 25-30-703
  • 42 25-30-701
  • Słowa kluczowe   Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych

    Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych

    Usługa umożliwia wysyłanie ewidencji tytułów wykonawczych w formie elektronicznej obcym wierzycielom do właściwych urzędów skarbowych.