Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY KĘTRZYN
URZĄD GMINY KĘTRZYN
Kętrzyn, ul. Tadeusza Kościuszki 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Dopisanie do spisu wyborców

brak

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

brak

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wpisanie do spisu wyborców
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Istnieje możliwość wniesienia odpowiednio do wójta albo do organu, który sporządził spis wyborców, reklamacji w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dopisanie do spisu wyborców

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Dopisanie do spisu wyborców

brak