Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dopisanie do spisu wyborców

brak

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

brak

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wpisanie do spisu wyborców
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Istnieje możliwość wniesienia odpowiednio do wójta albo do organu, który sporządził spis wyborców, reklamacji w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dopisanie do spisu wyborców

Dopisanie do spisu wyborców

brak