Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
POZNAŃ, UL. CZEŚNIKOWSKA 18
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze .

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważne Faktura - oryginał określająca kwotę opłacona w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.
 • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający nazwę banku i numer rachunku, dane właściciela, w przypadku przekazania dofinansowania ze środków PFRON na rachunek bankowy.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Poznań, ul.Cześnikowska 18

Dni i godziny  
 • wtorek-czwartek, 7:30-15:30
 • poniedziałek, 7:30-16:00
 • piątek, 7:30-15:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

  Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze .