Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
POZNAŃ, UL. CZEŚNIKOWSKA 18
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważne dokumenty potwierdzające wysokość dochodu za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą w przypadku takich osób
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli jej rodzaj nie jest określony w orzeczeniu (na załączonym formularzu)
 • Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • 3 oferty cenowe
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Poznań, ul.Cześnikowska 18

Dni i godziny  
 • wtorek-czwartek, 7:30-15:30
 • poniedziałek, 7:30-16:00
 • piątek, 7:30-15:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Wykaz typowego sprzętu oraz typowych prac dotyczących likwidacji barier architektonicznych i technicznych:
  http://bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=189702&type=pdf

  BIP  

  http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

  Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.