Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
POZNAŃ, UL. CZEŚNIKOWSKA 18
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważne Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
 • Aktualny wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia wniosku
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Poznań, ul.Cześnikowska 18

Dni i godziny  
 • wtorek-czwartek, 7:30-15:30
 • poniedziałek, 7:30-16:00
 • piątek, 7:30-15:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/

  Telefon   61-8-609-931
  Fax  
  Słowa kluczowe   Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
  Podobne usługi  

  Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.