Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
POZNAŃ, UL. CZEŚNIKOWSKA 18
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Kopia orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr123, poz. 776 z późn. zm.).
 • Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób.
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu (na załączonym formularzu).
 • Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu), zgoda właściciela budynku.
 • Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Szkic mieszkania
 • Projekt i kosztorys, pozwolenie lub zgłoszenie na budowę (po wstępnej akceptacji wniosku w koniecznych przypadkach)
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Poznań, ul.Cześnikowska 18

Dni i godziny  
 • wtorek-czwartek, 7:30-15:30
 • poniedziałek, 7:30-16:00
 • piątek, 7:30-15:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Wykaz typowego sprzętu oraz typowych prac dotyczących likwidacji barier architektonicznych i technicznych:
  http://bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=189698&type=pdf

  BIP  

  http://bip.poznan.pl/bip/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie,34/

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
  Podobne usługi  

  Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.