Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Bełchatów, ul. Kościuszki 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Usługa umożliwia złożenie do Wybranej Instytucji
Publicznej wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Oświaty (WOS)

Kogo dotyczy  

Pracodawcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek pracodawcy z prośbą o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego
 • Dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające zdanie przez młodocianego odpowiedniego egzaminu
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych
 • Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Nie dotyczy

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

PISEMNE ZŁOŻENIE WNIOSKU W WYDZIALE OŚWIATY NR POKOJU 402 (III PIĘTRO)

Dni i godziny  
 • WTOREK, OD GODZ. 7:30 DO GODZ. 18:00
 • PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK, OD GODZ. 7:30 DO GODZ. 15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji

  Rezultat realizacji usługi  

  dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Dodatkowe informacje dotyczące realizacji usługi znajdują się na stronie https://belchatow.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/dofinansowanie-pracodawcom-kosztow-ksztalcenia-mlodocianych-pracownikow.html

  BIP  

  http://belchatow.bip.gov.pl

  Telefon   0447335172
  Fax  
  Słowa kluczowe   Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  Usługa umożliwia złożenie do Wybranej Instytucji
  Publicznej wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.