Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
Żnin, ul. Potockiego 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Dodanie podmiotu gospodarczego do bazy firm na terenie właściwego powiatu

W celu promocji gospodarczej regionu Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego prowadzi bazę danych firm działających na terenie danego Powiatu. Baza ta jest na bieżąco aktualizowana, a posiadane informacje zamieszczane są na stronie internetowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

powiaty

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Wnioski mogą składać podmioty gospodarcze do właściwego powiatu, na terenie którego prowadzą działalność.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o dodanie podmiotu gospodarczego do bazy firm Powiatu Żnińskiego.
Czas realizacji  

Informacje przyjmowane są w ciągu całego roku.

Opłaty  

Brak opłat.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin

Dni i godziny   Pn-Pt, 7:30-15:30
Tryb odwoławczy  

W przedmiotowej sprawie nie stosuje się trybu odwoławczego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.bip.powiatzninski.pl

  Telefon   523031100
  Fax   523031302
  Słowa kluczowe   DODANIE PODMIOTU GOSPODARCZEGO DO BAZY FIRM POWIATU ŻNIŃSKIEGO.

  Dodanie podmiotu gospodarczego do bazy firm na terenie właściwego powiatu

  W celu promocji gospodarczej regionu Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego prowadzi bazę danych firm działających na terenie danego Powiatu. Baza ta jest na bieżąco aktualizowana, a posiadane informacje zamieszczane są na stronie internetowej.