Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE
URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE
JAWORZNO, UL. GRUNWALDZKA 33
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek od nieruchomości.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Wydział Budżetowo-Finansowy, ul. Grunwaldzka 275, pokój 3.17., tel. (32) 6181-606, (32) 6181-598

Dni i godziny  
 • Pon-Śro, 07:00-15:00
 • Piątek, 07:00-14:00
 • Czwartek, 07:00-16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  złożenie deklaracji

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie deklaracji, 2. Przyjęcie przez organ deklaracji

  Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  W przypadku składania załączników należy wypełnić właściwy formularz elektroniczny dostępy w karcie opisu usługi na platformie ePUAP.

  BIP  

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Deklaracja na podatek od nieruchomości
  Podobne usługi  

  Deklaracja na podatek od nieruchomości

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek od nieruchomości.