Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
Żnin, ul. Potockiego 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Aktualizacja informacji zawartych na stronach internetowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o aktualizację informacji na stronach internetowych jednostki samorządu terytorialnego. Informacje zawarte na ww. stronach internetowych mają charakter powszechny, publiczny i dotyczą działalności oraz funkcjonowania jednostki.

Organ właściwy do realizacji usługi  

jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Wniosek o aktualizację informacji zawartych na stronach internetowych jednostki samorządu terytorialnego mogą składać m.in. jednostki organizacyjne, wydziały, instytucje, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, fundacje, osoby prywatne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

Informacje przyjmowane są w ciągu całego roku i na bieżąco aktualizowane

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin

Dni i godziny   Pn-Pt, 7:30-15:30
Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.bip.powiatzninski.pl

  Telefon   523031100
  Fax   523031302
  Słowa kluczowe   Aktualizacja informacji zawartych na stronach internetowych

  Aktualizacja informacji zawartych na stronach internetowych

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o aktualizację informacji na stronach internetowych jednostki samorządu terytorialnego. Informacje zawarte na ww. stronach internetowych mają charakter powszechny, publiczny i dotyczą działalności oraz funkcjonowania jednostki.