Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Złożenie wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu

Przekazanie przez wprowadzających sprzęt wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu na jednolitym wzorze

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Prowadzący działalność związaną z dystrybucją sprzętu elektronicznego lub elektrycznego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony formularz
Czas realizacji  

Wykaz zakładów przetwarzania sporządza się i przedkłada w terminie do dnia 15 marca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu

Etapy realizacji usługi  

Wprowadzający sprzęt sporządza na określonym wzorze wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, z którymi zawarł umowy. Następnie przekazuje wykaz do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wykaz
 • zużyty sprzęt
 • zakłady przetwarzania zużytego sprzętu
 • Złożenie wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu

  Przekazanie przez wprowadzających sprzęt wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu na jednolitym wzorze