Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji

Organ właściwy do realizacji usługi  

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kogo dotyczy  

Administratorzy danych osobowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy, z wyjątkiem ponownego zgłoszenia przez administratora danych do rejestracji GIODO powołania administratora bezpieczeństwa informacji wykreślonego z rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji na podst. art. 46d ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy od decyzji o wpisaniu albo odmowie wpisania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji stronie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do GIODO w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Czynność materialno-techniczna w postaci wpisania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji o którym mowa w art. 46c ustawy o ochronie danych osobowych

Etapy realizacji usługi  

Weryfikacja spełnienia wymogów formalnych, analiza treści zgłoszenia i wpis do rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

  Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

  Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji