Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji

Organ właściwy do realizacji usługi  

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kogo dotyczy  

Administratorzy danych osobowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Czynność materialno-techniczna w postaci wykreślenia administratora bezpieczeństwa informacji z rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji o którym mowa w art. 46c ustawy o ochronie danych osobowych

Etapy realizacji usługi  

Weryfikacja spełnienia wymogów formalnych, analiza treści zgłoszenia i wykreślenie administratora bezpieczeństwa informacji z rejestru

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

  Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

  Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji