Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób oraz wydanie wypisu lub wypisów z licencji, w związku ze zmianą danych w nich zawartych
 • Załączniki do wniosku:
  a) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami zaktualizowanych krajowych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych pojazdów,*
  b) dotychczasowa licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób wraz wypisem/wypisami z tej licencji,
  c) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
  d) potwierdzenie wniesienia opłat.

  *Nie dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Czas realizacji  

1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.
2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 1 miesiąca.

Opłaty  

Opłata za zmianę dokumentów:

a) licencji - 10 % kwoty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji,
b) za każdy wypis z licencji - 5 % kwoty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł,
w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób
Podobne usługi  

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób