Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Weryfikacja dowodu rejestracyjnego - online

Usługa umożliwia bezpośrednią i natychmiastową weryfikację danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym/pozwoleniu czasowym z danymi zgromadzonymi w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Weryfikacji podlegają:

- marka pojazdu,

- seria i numer dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego,

- numer rejestracyjny,

- numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia (podwozia),

- rok produkcji,

- imię i nazwisko lub nazwę firmy właściciela,

- numer ewidencyjny PESEL (w przypadku osoby fizycznej),

- numer identyfikacyjny REGON (w przypadku firmy).

Dla uzyskania potwierdzenia danych wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne posiadające profil zaufany ePUAP.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    nie dotyczy
Czas realizacji  

Natychmiast

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Weryfikacja dowodu rejestracyjnego - online

Weryfikacja dowodu rejestracyjnego - online

Usługa umożliwia bezpośrednią i natychmiastową weryfikację danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym/pozwoleniu czasowym z danymi zgromadzonymi w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Weryfikacji podlegają:

- marka pojazdu,

- seria i numer dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego,

- numer rejestracyjny,

- numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia (podwozia),

- rok produkcji,

- imię i nazwisko lub nazwę firmy właściciela,

- numer ewidencyjny PESEL (w przypadku osoby fizycznej),

- numer identyfikacyjny REGON (w przypadku firmy).

Dla uzyskania potwierdzenia danych wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP.