Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenie o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych

Usługa umożliwia złożenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wniosku o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Administrator danych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wypełniony formularz
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

17 zł za dokonanie przez GIODO czynności urzędowej w postaci wydania zaświadczenia,
17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii

Uwaga: Opłata nie dotyczy wniosków składanych przez podmiot zwolniony od opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zaświadczenie o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych

Zaświadczenie o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych

Usługa umożliwia złożenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wniosku o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych