Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI
URZĄD MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI
MIĘDZYRZEC PODLASKI, UL. POCZTOWA 8
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wniosek o konto na platformie eUrząd (osoby fizyczne)

Usługa ma na celu złożenie wniosku o nadanie dostępu do platformy e-urząd.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatel

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    brak
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku o nadanie dostępu do usługi e-Urzędu.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.miedzyrzec.pl

Telefon   833726211
Fax   833726228
Słowa kluczowe   brak

Wniosek o konto na platformie eUrząd (osoby fizyczne)

Usługa ma na celu złożenie wniosku o nadanie dostępu do platformy e-urząd.