Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu
Wałbrzych (miasto), ul. Adama Pługa 12
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych

Usługa umożliwia przekazywanie następujących sprawozdań określonych przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej:
Rb-23,Rb-23A,Rb-23PL,
Rb-24,
Rb-27,Rb-27PL,Rb-27UE,Rb-27S,Rb-27ZZ,
Rb-PDP,
Rb-28,Rb-28PL,Rb-28 Programy,Rb-Programy WPR,Rb-28UE,Rb-28 UE WPR,Rb-28 NW,Rb-28 NW Programy,Rb-28S,
Rb-NWS,
Rb-NDS,
Rb-30 S,
Rb-33,
Rb-34PL,Rb-34S,
Rb-35,Rb-40,Rb-50,Rb-70,Rb-WSa,Rb-WSb,Rb-ST,Rb-Z-PPP,Rb- FUS,Rb-FER

Organ właściwy do realizacji usługi  

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

jednostek sektora finansów publicznych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • plik bazy danych ze sprawozdaniem
  • dokument z danymi sprawozdawczymi
Czas realizacji  

W zależności od rodzaju sprawozdania.

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Niezwłocznie po wykryciu błędu należy złożyć korektę do organu, do którego składane było sprawozdanie.

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie sprawozdania

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie sprawozdania 2. Weryfikacja sprawozdania

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych

Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych

Usługa umożliwia przekazywanie następujących sprawozdań określonych przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej:
Rb-23,Rb-23A,Rb-23PL,
Rb-24,
Rb-27,Rb-27PL,Rb-27UE,Rb-27S,Rb-27ZZ,
Rb-PDP,
Rb-28,Rb-28PL,Rb-28 Programy,Rb-Programy WPR,Rb-28UE,Rb-28 UE WPR,Rb-28 NW,Rb-28 NW Programy,Rb-28S,
Rb-NWS,
Rb-NDS,
Rb-30 S,
Rb-33,
Rb-34PL,Rb-34S,
Rb-35,Rb-40,Rb-50,Rb-70,Rb-WSa,Rb-WSb,Rb-ST,Rb-Z-PPP,Rb- FUS,Rb-FER