Web Content Viewer (JSR 286)
Actions
Loading...

Uprawnienia w środowisku testowym ePUAP2

07.07.2015

Nowy sposób wnioskowania

Pragniemy poinformować, że jest już możliwe wnioskowanie o dodatkowe uprawnienia do środowiska testowego ePUAP2, które zostało udostępnione do szerokiego użytku w dniu 1 Lipca 2015.

Wniosek zawierający wszystkie poniższe dane należy przekazać na adres: epuap-pomoc@cpi.gov.pl nadając tytuł wiadomości: „Uprawnienia test ePUAP2”.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

1.    Nazwa uprawnienia określona w dokumentacji ePUAP
2.    Okres na jaki ma być nadane uprawnienie (maksimum dwa lata, profil zaufany na sześć miesięcy):
3.    Nazwa podmiotu
4.    Adres podmiotu
5.    Identyfikator podmiotu (identyfikator powinien zawierać akronim nazwy podmiotu oraz miejscowość siedziby podmiotu)
6.    Służbowy adres poczty elektronicznej do korespondencji
7.    Imię, nazwisko i stanowisko administratora podmiotu lub osoby upoważnionej do pełnienia funkcji administratora
8.    Imię, nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu
9.    Numer telefonu podmiotu
10.  Uzasadnienie (należy wskazać cel, sposób wykorzystania, zastosowanie).
Informujemy, że w przypadku braku kompletu danych, wniosek może nie zostać poddany weryfikacji.

Uprawnienia w środowisku testowym ePUAP są nadawane podmiotom określonym w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2013.235, Dz.U. 2014 poz. 183.) oraz w uzasadnionych przypadkach podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą oraz w celach naukowych.

Powrót do listy aktualności