Web Content Viewer (JSR 286)
Actions
Loading...

Polityka ochrony prywatności

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jako dysponent ePUAP a zarazem administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników ePUAP. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) każda osoba ma zagwarantowane prawo do kontroli swoich danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych (art. 32 tej ustawy).

 

Informacje dotyczące Użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym. Dysponent ePUAP zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

 

Informacje przy rejestracji

W formularzu rejestracyjnym na stronie ePUAP należy podać swoje dane (m.in. imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail). Podanie tych danych jest konieczne do skorzystania z usług administracji publicznej dostępnych na platformie ePUAP. Informacje kontaktowe, są niezbędne w sytuacji, w której spodziewana reakcja konkretnego podmiotu administracji publicznej może nastąpić jedynie drogą tradycyjną (tj. poprzez pocztę).

 

Udostępnianie danych

Platforma ePUAP udostępnia dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z realizacją usługi administracji publicznej. Poczta elektroniczna kierowana do ePUAP jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

 

Bezpieczeństwo

Platforma ePUAP zapewnia bezpieczeństwo danych swoich użytkowników. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa chronią dane przed ingerencją. Dysponent ePUAP podejmuje środki mające na celu ochronę zbioru danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do niego. Tylko osoby uprawnione mają wgląd w dane osobowe użytkowników.

 

Tutaj znaleźć można regulaminy, których celem jest wspieranie polityki certyfikacyjnej Sigillum Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej, z którego certyfikatów korzysta system ePUAP.

Pod tym samym adresem znajdują się również archiwalne, nieaktualne już  regulaminy.
 

Tutaj znajdują się dokumenty stanowiące politykę certyfikacji Sigillum Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej w zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych polegających na wystawianiu certyfikatów.
Każdy odbiorca usług certyfikacyjnych ma obowiązek zapoznania się i zrozumienia niniejszego dokumentu. Strona ufająca przed użyciem jakiegokolwiek certyfikatu klucza publicznego lub innych danych poświadczonych elektronicznie przez Sigillum PCCE wystawionych zgodnie z niniejszą polityką certyfikacji ma obowiązek zapoznania się z dokumentami polityki certyfikacyjnej Sigillum.
Pod tym samym adresem znajdują się również archiwalne, nieaktualne już polityki.
 

 

Usunięcie danych

Platforma ePUAP zapewnia swoim użytkownikom możliwość usunięcia swoich danych z systemu. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osobom, których udział na platformie ePUAP został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z usług wspólnych czy usług administracji publicznej Dysponent ePUAP może odmówić usunięcia danych.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jako dysponent ePUAP a zarazem administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników ePUAP. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) każda osoba ma zagwarantowane prawo do kontroli swoich danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych (art. 32 tej ustawy).

 

Informacje dotyczące Użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym. Dysponent ePUAP zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

 

Informacje przy rejestracji

W formularzu rejestracyjnym na stronie ePUAP należy podać swoje dane (m.in. imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail). Podanie tych danych jest konieczne do skorzystania z usług administracji publicznej dostępnych na platformie ePUAP. Informacje kontaktowe, są niezbędne w sytuacji, w której spodziewana reakcja konkretnego podmiotu administracji publicznej może nastąpić jedynie drogą tradycyjną (tj. poprzez pocztę).

 

Udostępnianie danych

Platforma ePUAP udostępnia dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z realizacją usługi administracji publicznej. Poczta elektroniczna kierowana do ePUAP jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

 

Bezpieczeństwo

Platforma ePUAP zapewnia bezpieczeństwo danych swoich użytkowników. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa chronią dane przed ingerencją. Dysponent ePUAP podejmuje środki mające na celu ochronę zbioru danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do niego. Tylko osoby uprawnione mają wgląd w dane osobowe użytkowników.

 

Tutaj znaleźć można regulaminy, których celem jest wspieranie polityki certyfikacyjnej Sigillum Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej, z którego certyfikatów korzysta system ePUAP.

Pod tym samym adresem znajdują się również archiwalne, nieaktualne już  regulaminy.
 

Tutaj znajdują się dokumenty stanowiące politykę certyfikacji Sigillum Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej w zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych polegających na wystawianiu certyfikatów.
Każdy odbiorca usług certyfikacyjnych ma obowiązek zapoznania się i zrozumienia niniejszego dokumentu. Strona ufająca przed użyciem jakiegokolwiek certyfikatu klucza publicznego lub innych danych poświadczonych elektronicznie przez Sigillum PCCE wystawionych zgodnie z niniejszą polityką certyfikacji ma obowiązek zapoznania się z dokumentami polityki certyfikacyjnej Sigillum.
Pod tym samym adresem znajdują się również archiwalne, nieaktualne już polityki.
 

 

Usunięcie danych

Platforma ePUAP zapewnia swoim użytkownikom możliwość usunięcia swoich danych z systemu. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osobom, których udział na platformie ePUAP został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z usług wspólnych czy usług administracji publicznej Dysponent ePUAP może odmówić usunięcia danych.