Modelowe funkcjonowanie BIP »Organizacja pracy w wątku  XML
Autor Wiadomość
xwn0762xpl


Dołączył: 29/09/2008 12:27:18
Wiadomości: 11
Niedostępny

„Informacja publiczna nie jest przywilejem, ale prawem wynikającym z demokratycznego systemu sprawowania władzy.”


Szanowni Państwo,

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) powinien być podstawowym i rzetelnym źródłem informacji publicznych w Polsce. Rozproszenie przepisów prawa dotyczących udostępnienia informacji publicznej w wielu aktach prawnych oraz nieprecyzyjne określenie podmiotów zobowiązanych do prowadzenia BIP powoduje, że Biuletyn Informacji Publicznej będący urzędowym publikatorem nie funkcjonuje należycie. Zakres informacji publikowanych w BIP jest bardzo zróżnicowany, głównie z powodu niejednolitej interpretacji przepisów Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej określających zakres informacji podlegającej publikacji w BIP. I co niezwykle istotne, brak środków nadzoru nad funkcjonowaniem urzędowych publikatorów, jak również brak sankcji za nieudostępnianie informacji publicznej w BIP oraz za jego nierzetelne prowadzenie, nie służy zwiększeniu dostępności do informacji publicznych.

Zważywszy na wagę informacji publicznej w społeczeństwie opartym na wiedzy, a przede wszystkim dostępu do informacji publicznej zawartej w BIP, chcemy wypracować rozwiązanie, które ułatwi dostęp do przejrzystej informacji publicznej.

Celem wątku jest obiektywna i kompleksowa ocena funkcjonowania i zawartości merytorycznej Biuletynów Informacji Publicznej, a także weryfikacja zgodności strony podmiotowej z aktualnie obowiązującymi standardami i przepisami prawa. Konieczne jest dookreślenie zakresu informacji podlegających zamieszczeniu w BIP z uwzględnieniem zróżnicowania jednostek prowadzących oraz ich kompetencji. Ułatwi to usuniecie błędów lub braków w treści BIP. Efektem prac będzie wypracowanie dokumentu „Modelowe funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej”. Zachęcając Państwa do współpracy prosimy o opinie oraz o zgłaszanie nowych zagadnień w niniejszym temacie forum.


Z poważaniem

Izabela Adamska


Nordstream


Dołączył: 02/03/2009 18:37:24
Wiadomości: 2
Niedostępny

Witam

Uważam, że to bardzo dobra i potrzebna inicjatywa wymagająca wiele pracy. Jednak warto podjąć to wyzwanie, gdyż wdrożenie potrzebnych rozwiązań sprawi, iż BIP stanie się bardzo użytecznym narzędziem demokracji.
Aktywne zaangażowanie społeczeństwa w usprawnienie BIP-ów pozwoli na wypracowanie wzorcowego rowiązania.

Z poważaniem

Sebastian
Wojna
rafalutecht


Dołączył: 04/03/2009 13:48:52
Wiadomości: 3
Niedostępny

uważam, że pomysł z uruchomieniem BIPu był jednym z bardziej celnych pomysłów na wprowadzenie przejrzystości do administracji państwowej i należy ten pomysl nadal pielęgnować, rozwijać i udoskonalać

PS
popieram w całości Panią Adamską


Obywatel
e7p6dx3p65


Dołączył: 03/09/2008 14:09:01
Wiadomości: 7
Niedostępny

Cieszę się, że temat "ruszył".
BIP nie jest jedynym obszarem działalności administracji publicznej, szczególnie szczebla podstawowego, który wymaga gotowych do implementacji wzorów. Mam nadzieję, że metodyka opracowywania gotowych rozwiązań pomoże w podjęciu prac również w innych obszarach.
Pozdrawiam
krzysztof Politowski